Pensil

- Gunakan pensel untuk menulis / merekod sesuatu pada fail.
- Pen atau apa-apa alat tulis yang boleh merosakkan rekod semasa pemperosesan fail tidak dibenarkan untuk digunakan.