Langkah 6 : Ikat Fail yang telah siap diproses dengan tali kapas