Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : ICT Services

Question: Bolehkah saya menggunakan peranti storan (thumbdrive) untuk menyimpan data yang telah saya muat turun menggunakan komputer di multimedia galeri (MMG)?

Answer: Anda boleh menggunakan peranti storan di Multimedia Galeri. Pastikan peranti storan tersebut bebas dari sebarang virus.

(Source: , 17 Oct 2018)

Source Link: http://www.pustaka-sarawak.com