Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Matu & Daro District Council

Question: Apakah itu Cukai Taksiran?

Answer: Cukai Taksiran ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan (Harta) yang terletak dalam bidangkuasa Majlis Daerah Dalat & Mukah. Cukai Taksiran merupakan satu sumber pendapatan utama bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan hasil daripada cukai taksiran digunakan semula untuk memberikan perkhidmatan kepada orang ramai khasnya penduduk-penduduk di kawasan Majlis Daerah Dalat & Mukah.

(Source: Matu & Daro District Council Office Website, 07 Apr 2020)

Source Link: https://matu-darodc.sarawak.gov.my/