Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Matu & Daro District Council

Question: Bagaimanakah untuk membuat Permohonan Lesen Kedai Runcit Kampung?

Answer: Borang permohonan boleh didapati dari Bahagian Kesihatan Awam, Majlis Daerah Matu dan Daro. Borang yang lengkap diisi hendaklah disertakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berikut :

i) Pengesahan daripada Pemanca/ Penghulu/Ketua Kampung /Tuai Rumah daripada kampung berkenaan.
ii) Pengesahan daripada Ahli Majlis.
iii) Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
iv) Dua (2) keping gambar berukuran passport terkini.
v) Salinan Bil Cukai Taksiran yang baru dijelaskan.
vi) Pelan lokasi tempat berniaga.

(Source: Matu & Daro District Council Office Website, 07 Apr 2020)

Source Link: https://matu-darodc.sarawak.gov.my/