Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Matu & Daro District Council

Question: Apakah perkhidmatan yang dikendalikan oleh Bahagian Kesihatan Awam?

Answer: i) Bertanggungjawab ke atas kesihatan dan alam sekitar dikawasan yang terletak dibawah bidangkuasanya seperti perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal, kebersihan jalan raya dan lain-lain.
ii) Kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi dan lain-lain.
iii) Kawalan mutu dan keselamatan makanan di kawasan yang terletak di bawah bidangkuasa Majlis Daerah Matu & Daro.
iv) Mengurus kerja-kerja penyelenggaraan pasar dan tandas awam.
v) Memproses permohonan pelbagai lesen perdanganan.
vi) Menyemakan pelan bangunan untuk pengesahan bagi pengeluaran sijil layak menduduki bangunan.
vii) Menguatkuasakan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesihatan awam.

(Source: Matu & Daro District Council Office Website, 07 Apr 2020)

Source Link: https://matu-darodc.sarawak.gov.my/