Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Samarahan Resident Office

Question: Apakah dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan bersama permohonan Permit Pungutan Awam?

Answer:
• Satu Salinan borang permohonan
• 3 keping gambar setiap orang bagi pemohon dan pemungut
• Satu salinan Minit Mesyuarat akhir bagi Persatuan/Jawatankuasa

Contoh ayat: - AJK mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk membuat kutipan awam dan memohon lessen bagi tujuan membina semula bangunan sekolah, dewan serbaguna dan telah melantik 5 orang iaitu ...... (Nyatakan nama dan jawatan).
• Satu salinan penyata akaun bank
• Satu salinan fotostat kad pengenalan bagi pemohon dan pemungut

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://samarahan.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq