Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Samarahan Resident Office

Question: 1. Soalan : Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pendaftaran probet?

Answer: Jawapan :
• Salinan Sijil Kematian
• Salinan Sijil Perkahwinan (jika tiada, semua Sijil Kelahiran anak – anak harus dibekalkan
• Salinan Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran semua waris
• Surat Wasiat Asal - jika berkenaan
• Surat Persetujuan/Letter of Consent - jika perlu (borang boleh didapati di Pejabat Daerah
• Semua harta benda yang berdaftar di atas nama Gemulah / Simati
• Surat Sumpah (sekiranya tiada Sijil Kematian bagi yang meninggal dunia sebelum 3.9.1963 berserta gambar batu nisan simati)
• Surat Sumpah yang disertakan dengan Resit Daftar Lewat Kematian bagiyang meninggal dunia selepas 3.9.1963
• Penilaian Harta Tanah jika simati meninggal sebelum 1 November 1991.
• Estet Duti akan dikenakan jika nilai harta pada harga tertentu.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://samarahan.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq