Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Samarahan Resident Office

Question: Pendaftaran Probet: Adakah perlu semua waris hadir?

Answer: Ya, untuk mendapatkan persetujuan daripada semua waris (adik - beradik).Sekiranya adik beradik atau waris terdekat tidak dapat hadir, borang persetujuan waris hendaklah diisi dan perlu mendapatkan tandatangan adik beradik atau waris serta pengesahan daripada Ketua Kampung/Ketua Kaum/Penghulu.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://samarahan.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq