Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Samarahan Resident Office

Question: Adakah setiap probet yang diproses memerlukan pengesahan Ketua Masyarakat/Ketua Kaum?

Answer: Ya, bagi memastikan setiap maklumat yang dikemukakan oleh pewaris adalah benar.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://samarahan.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq