Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Limbang Resident Office

Question: Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Pindah Milik Senapang Patah Semasa Hayat?

Answer: • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pemilik baru
• Salinan Sijil Lahir pemilik baru / akuan bersumpah jika tiada Sijil Lahir
• Dua (2) keping gambar terbaru pemilik baru berukuran pasport
• Salinan Lesen Senjata Api
• Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 21 Apr 2020)

Source Link: https://samarahan.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq