Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Mukah Resident Office

Question: Adakah setiap pendaftaran probet memerlukan pengesahan oleh Ketua Masyarakat / Ketua Kaum mengikut alamat si mati?

Answer: Ya, bagi memastikan maklumat yang dikemukakan oleh pewaris adalah benar.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://mukah.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq