Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Mukah Resident Office

Question: Apakah dokumen yang perlu disediakan sebelum membuat pendaftaran probet?

Answer:
a. Sijil asal kematian dan salinan
b. Surat Akuan sumpah jika tiada sijil kematian
c. Semua dokumen asal harta peninggalan si mati dan salinan
d. Salinan kad pengenalan semua waris (terdekat)
e. Surat persetujuan waris, jika berkaitan

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://mukah.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq