Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Mukah Resident Office

Question: Apakah dokumen yang perlu disediakan sebelum membuat permohonan pindah hak milik senapang patah melalui probet?

Answer:
1. Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pemilik yang baru
2. Salinan Sijil Lahir pemilik baru / akuan Bersumpah jika tiada Sijil Lahir
3. Dua (2) keping gambar terbaru pemilik baru berukuran passport
4. Salinan Lesen Senjata Api
5. Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://mukah.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq