Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Mukah Resident Office

Question: Apakah dokumen yang perlu disediakan sebelum membuat permohonan pindah hak milik senapang patah melalui probet?

Answer:
1. Salinan Kad Pengenalan pemohon
2. Salinan Sijil Lahir pemohon / akuan Bersumpah jika tiada Sijil Lahir
3. Salinan Surat Kuasa Mentadbir Harta (Letter of Administration)
4. Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis
5. Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran passport
6. Salinan Lesen Senjata Api
7. Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 17 Apr 2020)

Source Link: https://mukah.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=faq