Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Limbang Resident Office

Question: Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pendaftaran probet?

Answer: Salinan Sijil Kematian

Salinan Sijil Perkahwinan (jika tiada, semua Sijil Kelahiran anak – anak harus dibekalkan

Salinan Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran semua waris

Surat Wasiat Asal - jika berkenaan

Surat Persetujuan/Letter of Consent - jika perlu (borang boleh didapati di Pejabat Daerah)

Semua harta benda yang berdaftar di atas nama Simati

Surat Sumpah (sekiranya tiada Sijil Kematian bagi yang meninggal dunia sebelum 3.9.1963 berserta gambar batu nisan simati)

Surat Sumpah yang disertakan dengan Resit Daftar Lewat Kematian bagiyang meninggal dunia selepas 3.9.1963

Penilaian Harta Tanah jika simati meninggal sebelum 1 November 1991.

Estet Duti akan dikenakan jika nilai harta pada harga tertentu.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 21 Apr 2020)

Source Link: https://limbang.sarawak.gov.my/page-0-201-277-SOALAN-LAZIM.html