Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Limbang Resident Office

Question: Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Pindah Milik Senapang Patah Melalui Probet?

Answer: Salinan Kad Pengenalan pemohon

Salinan Sijil Lahir pemohon / akuan bersumpah jika tiada Sijil Lahir

Salinan Surat Kuasa Mentadbir Harta (Letter of Consent)

Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis

Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran pasport

Salinan Lesen Senjata Api

Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja.

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 21 Apr 2020)

Source Link: https://limbang.sarawak.gov.my/page-0-201-277-SOALAN-LAZIM.html