Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Limbang Resident Office

Question: Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Pindah Milik Senapang Patah Semasa Hayat?

Answer: Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pemilik baru

Salinan Sijil Lahir pemilik baru / akuan bersumpah jika tiada Sijil Lahir

Dua (2) keping gambar terbaru pemilik baru berukuran pasport

Salinan Lesen Senjata Api

Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja

(Source: Pustaka Negeri Sarawak, 21 Apr 2020)

Source Link: https://limbang.sarawak.gov.my/page-0-201-277-SOALAN-LAZIM.html