Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah pihak Pustaka Negeri Sarawak menyimpan peta? Jika ada bagaimanakah peta2 tersebut dipelihara?

Answer: Pustaka mempunyai tempat simpanan khusus untuk penyimpanan peta dan untuk tujuan pemeliharaan, peta akan diimbas dan dimikrofilemkan. Oleh yang demikian, pengguna atau penyelidik yang ingin merujuk kepada peta adalah dinasihatkan untuk menggunakan salinan peta yang telah diimbas dan dimikrofilemkan.

(Source: , 26 Jun 2020)