Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah Pustaka mempunyai juruteknik mesin mikrofilem?

Answer: Pihak Pustaka tidak mempunyai juruteknik khusus bagi penyelenggaraan mesin tetapi Pustaka mempunyai staf yang boleh memproses mikrofilem bagi pihak jabatan /agensi.

(Source: , 08 Jul 2020)