Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah Pegawai Seranta Jabatan boleh dilantik lebih daripada seorang?

Answer: Jabatan/agensi boleh melantik lebih daripada dua orang Pegawai Seranta Jabatan dengan mengisi Borang Pendaftaran Pegawai Seranta di Laman Web Rasmi Pustaka Negeri Sarawak di pautan https://www.pustaka-sarawak.com/document_uploaded/1575619379.pdf

(Source: https://www.pustaka-sarawak.com/document_uploaded/1575619379.pdf, 08 Jul 2020)