Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah JKPR ini diwujudkan oleh Pejabat Residen di Bahagian atau perlu diwujudkan di setiap daerah bagi peringkat daerah?

Answer: JKPR ini boleh diwujudkan di peringkat bahagian dengan melibatkan staf di Pejabat Daerah dan Pejabat Daerah Kecil. Sekiranya Pejabat Daerah hendak mengwujudkan jawatankuasa di pejabat masing – masing juga digalakkan dan memastikan Pejabat Peringkat Daerah memberikan laporan kepada Pejabat Bahagian.

(Source: , 17 Sep 2020)