Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah fail-fail mahkamah dan doket -doket yang telah diwujudkan sebelum tahun 1963 dihantar ke Pustaka atau disimpan di Jabatan?

Answer: Untuk fail yang diwujudkan pada tahun sebelum 1963 adalah WAJIB untuk dihantar ke Pustaka, dengan syarat:
• Fail tersebut tidak aktif (jarang atau tidak pernah dirujuk)
• Untuk doket mahkamah, ia perlu diturun taraf terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke Pustaka.
• Dibersihkan mengikut garis panduan pemprosesan fail daripada Pustaka di pautan https://www.pustaka-sarawak.com/apps/epreservation/
Fail ini juga hendaklah terlebih dahulu disenaraikan oleh jabatan dan dimaklumkan kepada Pustaka melalui e-mel statedepository@sarawak.gov.my.

(Source: , 17 Sep 2020)