Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2020

Question: Adakah pihak pustaka ada menukar format bahan audio visual lama seperti tape recording kepada format baharu bagi memelihara maklumat? jika ada, mungkin ada proses penukaran dan penghapusan format lama untuk dikongsikan?

Answer: Pustaka belum memulakan usaha untuk menukarkan format bahan audio-visual lama kepada format terkini.

(Source: , 03 Nov 2020)