Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : Sustainable Development Goal

Question: Apakah contoh inisiatif kerajaan yang telah dibuat bagi menjaga budaya dan warisan semulajadi di Sarawak?

Answer: Projek ‘Bring Back the Rainforest’ (BBtRF) adalah inisiatif oleh SARAWAK FORESTRY Corporation (SFC) sebagai sebahagian daripada usaha pemulihan habitat untuk mengembalikan landskap hutan hujan ke Rizab Semulajadi Piasau (PNR). Projek ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan yang rosak di Rizab Semulajadi melalui dua komponen berikut:
1. Penambahbaikan penanaman (Enrichment Planting)
2. Program Angkat (Adopt Programme)

(Source: Sarawak Forestry Corporation, 25 Mar 2021)

Source Link: https://sarawakforestry.com/bring-back-the-rainforest-project/