Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2021

Question: Bilakah sambutan Minggu Arkib Sedunia 2021 akan diadakan?

Answer: Sambutan Minggu Arkib Sedunia yang lazimnya diadakan setiap tahun akan diadakan pada 7 hingga 11 Jun 2021 bagi tahun ini dimana beberapa aktiviti akan diadakan termasuklah ceramah, forum dan pelbagai lagi.

(Source: , 09 Jun 2021)

Source Link: https://www.ica.org/en/about-international-archives-day-and-international-archives-week