Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2021

Question: Adakah terdapat bayaran yang dikenakan samada kepada Jabatan atau orang awam bagi tujuan mengikuti program ini kelak?

Answer: Untuk makluman, program ini adalah tidak berbayar dan pengguna boleh mendapatkan link program memandangkan sambutan ini akan diadakan secara atas talian.

(Source: , 09 Jun 2021)