Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2021

Question: Bagaimana saya boleh mendapatkan pautan kepada program sesi live?

Answer: Untuk mendapatkan pautan program kelak, pengguna atau jabatan hendaklah mendaftar dengan menyertakan nama dan alamat emel bagi tujuan pengesahan kehadiran ke program tersebut.

(Source: , 09 Jun 2021)