Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2021

Question: Siapakah yang boleh menyertai program seperti forum dan ceramah atau pameran yang akan dijalankan?

Answer: Program ini boleh disertai oleh semua jabatan/agensi Kerajaan Negeri Sarawak dan orang awam yang berminat.

(Source: , 06 Jul 2021)