Browse e-KNOWBASE

Category FAQs Search : International Archives Week 2021

Question: Adakah Pengurusan Rekod dan Arkib Land and Survey dan pihak JAIS managed and maintained by PUSTAKA?

Answer: Pihak PUSTAKA akan menguruskan rekod yang tidak aktif dan telah melalui proses penilaian dan mempunyai nilai-nilai seperti nilai sejarah dan lain-lain serta disimpan sehingga mencapai usia 25 tahun keatas untuk dirujuk oleh orang awam dan tidak termasuk rekod aktif yang masih digunakan oleh Jabatan/Agensi.

(Source: , 06 Jul 2021)