EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Seni Ukiran & Arca = The Carvings & Sculptures of Sarawak : Iban & Melanau

image description
Call no.
: 731.460959522/HAM
Penulis
: Yakup bin Mohd. Rafee, Awangko` Hamdan bin Pangeran Arshad, Doris anak Maying, Louis Ringah anak Kanyan, Mohamad Zamhari bin Abol Hassan, Mohd. Affendi bin Azizan, Sylvester Wielding Jussem
Penerbit
: Pustaka Negeri Sarawak
Abstrak
Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) untuk mendokmuentasikan perkembangan seni ukiran dan arca khasnya untuk etnik Iban dan Melanau. Buku ini memberi penerangan ringkas berkaitan sejarah seni ukiran dan arca yang terdapat dalam amalan dan budaya etnik Iban dan Melanau terutama dari sudut corak, motif dan teknik ukiran. Adalah diharapkan melalui penerbitan buku ini, pengetahuan berkaitan dengan dokumentasi dapat dikongsi bersama masyarakat luar terutamanya tentang kepercayaan, adat dan budaya seni ukiran dan arca etnik Iban dan Melanau. Nilai-nilai tersebut boleh didapati dalam bentuk penterjemahan objek-objek kegunaan harian mahupun kegunaan komuniti. Pengalaman pendokumentasian juga boleh dinikmati melalui aplikasi Augmented Reality dengan pembaca boleh melihat sorotan video yang telah direkodkan melalui peranti pintar.