EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

PROGRAM JANGKAUAN ILMU LITERASI 2023 DI SRI AMAN

Ditulis pada 21 March 2023

KUCHING: Khamis, 23 Mac 2023 - Telah berlangsung dengan jayanya Literasi Perkhidmatan Sumber Maklumat Atas Talian untuk Jabatan & Agensi Kerajaan Persekutuan Bahagian Sri Aman sempena program Jangkauan Ilmu Literasi 2023 di Hotel Sri Simanggang. Seramai 9 buah Jabatan telah menghadiri sesi ini.

Tujuan sesi literasi ini diadakan untuk meningkatkan kemahiran literasi digital dan maklumat dengan mengakses perkhidmatan Pangkalan Data untuk mendapatkan bahan bacaan seperti Press Reader, LawNet, Kfocus, MyGuru, CLJLaw dan National Georgrahic Virtual Library.

Fasilitator untuk program ini disampaikan oleh Puan Nurfatini Apandi, Pustakawan Pustaka Negeri Sarawak.

https://www.facebook.com/pustaka.sarawak/photos/pcb.10159725712491267/10159725711271267/
https://www.instagram.com/p/CqCmo5-PC1u/?hl=en
https://twitter.com/pustakaswk/status/1638725332080693250

#PustakaNegeriSarawak
#SarawakStateLibrary
#programjangakauanilmuliterasi
#pasirpandak
#BacaRekaCemerlang
#ReadInnovateExcel
#pustaka2023

Please LIKE, COMMENT & SHARE:
Website : https://www.pustaka-sarawak.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pustaka.sarawak/
Twitter : https://twitter.com/pustakaswk
Instagram : https://www.instagram.com/pustakaswk/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@pustakanegerisarawak/
Youtube : https://www.youtube.com/@PustakaSarawak/

//cer