Tali Kapas

- Digunakan untuk mengikat fail dan memastikan kertas fail diatur dengan kemas.