Berus Arkib

- Berus arkib digunakan untuk membersihkan permukaan rekod / fail.