Bone Folder

- Folder tulang biasanya digunakan untuk meluruskan permukaan rekod dan digunakan untuk meratakan pita pembaikpulih rekod yang koyak.