EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

SAL.Co 2023

Tarikh Mula
06 Jun 2023
Tarikh Tamat
09 Jun 2023
Masa
08.00AM - 5.00PM
Tempat
TBC, KUCHING
Keterangan Peristiwa

Matlamat: Peranan Institusi Ilmu Dan Perkhidmatan Awam
Sasaran: 500 Peserta (Semua Orang Berurusan Dengan Maklumat Dan Pengetahuan)

Participate / Sertai Aktiviti

By sending your details here, you will be receiving updates (if any) on the upcoming event above / Dengan menghantar emel anda di sini, anda akan menerima sebarang kemaskini aktiviti di atas (jika ada)