EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Institut Pustaka

Institut Pustaka merupakan salah satu Sektor utama dalam Pustaka. Ia adalah sebuah institusi pembelajaran yang ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mei 2022 dan diamanahkan dengan peranan teras berikut:

 1. menjalankan penyelidikan dan kajian mengenai perpustakaan, sains maklumat, rekod dan pengurusan arkib yang direka untuk penambahbaikan dan pembangunan berterusan dalam kualiti peranan perpustakaan dalam masyarakat dan pegawai maklumat profesional;
 2. menggalakkan aplikasi penemuan-penemuan penyelidikan dalam bidang perpustakaan, sains maklumat, pengurusan rekod dan pengurusan arkib;
 3. menggalakkan piawaian, garis panduan dan amalan terbaik dalam bidang perpustakaan, sains maklumat, pengurusan rekod dan pengurusan arkib;
 4. memberi sokongan, input serta khidmat nasihat bagi penubuhan, pengembangan dan penambahbaikan kemudahan perpustakaan melalui tadbir urus geran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan;
 5. menggalakkan pembelajaran dan penciptaan pengetahuan dalam perpustakaan, sains maklumat, rekod dan pengurusan arkib;
 6. menjalankan inisiatif dan program pengurusan pengetahuan; dan
 7. memberikan sokongan, input dan nasihat dalam aplikasi perpustakaan teknologi, sains maklumat, rekod dan pengurusan arkib.

Fungsi Utama

Bahagian Infrastruktur ICT

 1. Mengurus Sistem ICT
 2. Membantu operasi Sistem ICT, bantuan teknikal dan Backup untuk semua sektor
 3. Menaksir, menilai dan mengatur Sistem ICT
 4. Menyelenggara, menambahbaik dan menaiktaraf Sistem ICT di perpustakaan
 5. Membuat penyelidikan dan pembangunan Sistem ICT berkaitan perpustakaan
 6. Menyelaras projek pembangunan ICT untuk perpustakaan

Web Applications and Knowledge Management Division

 1. Menyelenggara Laman Web rasmi Pustaka Negeri Sarawak di bawah peraturan Multimedia Development Corporation (MDeC)
 2. Membangun, melaksanakan dan menyelenggara laman-laman web rasmi Pustaka
 3. Membangun, melaksanakan dan menyelenggara aplikasi web yang dibina kendiri.
 4. Mengurus pengenalpastian domain ilmu dan aset ilmu.
 5. Mengurus perekodan aset ilmu ke dalam pangkalan ilmu.
 6. Mengurus pengemaskinian berjadual pangkalan ilmu.
 7. Merancang, melaksana dan menyelaras sesi perkongsian ilmu.
 8. Merancang, melaksana dan menyelaras inisiatif-inisiatif pengurusan ilmu lain.
 9. Memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif pengurusan ilmu.
 10. Memantau promosi, pengemaskinian dan penggunaan repositori ilmu Negeri.
 11. Menilai prestasi repositori ilmu Negeri.

Innovation and Sustainability Division

Penyelidikan

 1. Menjalankan kajian kepuasan pelanggan, kajian pemasaran dan kajian-kajian lain.
 2. Merancang, mengurus dan mentadbir urus penyelidikan dalam bidang perpustakaan, sains maklumat, pengurusan rekod dan pengurusan arkib.
 3. Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program-program penambahbaikan yang berlandaskan penemuan-penemuan dari kajian dan penyelidikan.
 4. Mengurus dan mentadbir urus kajian-kajian dan penyelidikan-penyelidikan yang dijalankan oleh pihak luar di Pustaka.
 5. Mengurus perolehan data, kompilasi dan pengedaran statistik perpustakaan seluruh Negeri.

Pembangunan

 1. Menyelaras perancangan projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia.
 2. Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan Rancangan Malaysia.
 3. Merancang dan melaksana projek-projek pembangunan kecil belanja mengurus.
 4. Menilai prestasi projek-projek pembangunan kecil belanja mengurus yang telah dilaksanakan.
 5. Menyelaras perancangan, pelaksanaan dan penilaian prestasi pelan-pelan strategik.
 6. Memantau dan menyelaras penilaian prestasi program-program penambahbaikan berterusan rentas fungsi.

Penasihat dan Perundingan
Menguruskan Khidmat Nasihat dan Perundingan Pustaka (PACS) yang merangkumi:

 1. Penyediaan nasihat teknikal dan bimbingan profesional mengenai penubuhan perpustakaan jabatan dan khas.
 2. Pengurusan permintaan untuk latihan dalam pentadbiran perpustakaan, pengurusan perkhidmatan dan pengurusan koleksi.
 3. Penyelarasan sumber, kemahiran, kepakaran dan pengalaman.

Bahagian Pembelajaran dan Penciptaan Ilmu

 1. Mengadakan seminar, kursus, mesyuarat dan acara lain yang serupa untuk mempromosikan penggunaan sumber perpustakaan, atau maklumat atau data yang dikumpul atau diselenggara oleh Pustaka atau yang ada padanya.
 2. Menerbitkan, menjual atau mengedarkan penerbitan berkenaan atau berkaitan dengan arkib awam, atau mengenai aktiviti dan kemudahan yang disediakan oleh Pustaka.
 3. Memantau penyebaran ilmu dan maklumat, penghayatan seni, budaya, tradisi, sejarah dan pencapaian negeri dan rakyatnya.

Bahagian Sejarah Lisan

 • Pemeliharaan warisan Negeri terutamanya dalam bidang sejarah sosial dan budaya Sarawak.
 • Mendokumentasikan sejarah lisan
 • Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan Sejarah Lisan, diskusi dan latihan mengenai amalan sejarah lisan
 • Pemprosesan bahan-bahan, memberi akses kepada penggunaan keleksi sejarah lisan