EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Unit Integriti

TADBIR URUS DAN INTEGRITI

PUSTAKA komited kepada piawaian integriti, keterbukaan dan akauntabiliti tertinggi dalam perkhidmatan dan operasinya. Oleh itu, Unit Integriti ditugaskan untuk memantau dan menangani isu-isu etika, rasuah, penipuan dan kelakuan tidak wajar dalam organisasi sambil mengukuhkan sistem dalaman yang mencegah rasuah.

Pautan Untuk Muat Turun (Akan Datang)
  1. Organisational Anti-Corruption Plan (OACP)
  2. Anti-Corruption Policy
  3. Whistle Blower Policy
  4. Gift Policy
  5. Portal Aduan Rasuah
Hubungi Kami

Unit Integriti
Pustaka Negeri Sarawak
Email: kuipustaka@sarawak.gov.my
Aduan Rasuah Pustaka


INTEGRITI ADALAH TANGGUNGJAWAB SEMUA !

Selaras dengan nilai-nilai bersama Perkhidmatan Awam Sarawak, iaitu (1) Integriti. (2) Profesionalisme. (3) Berorientasikan Hasil. (4) Kebaikan dan Belas Kasihan. (5) Semangat Berpasukan. (6) Kewaspadaan dan Semangat Sepenuh Hati, sesiapa boleh maju untuk melaporkan penyalahgunaan kuasa, tingkah laku tidak bermoral, atau tindakan yang melanggar undang-undang berkaitan pengurusan Perpustakaan Negeri Sarawak.


APA YANG ANDA BOLEH LAPORKAN ?

Sebarang penyelewengan dan kelakuan tidak beretika adalah termasuk tetapi TIDAK terhad kepada perkara berikut:
1. Penipuan
2. Rasuah
3. Salah guna kuasa
4. Konflik kepentingan
5. Kecuaian tanggungjawab
6. Salah guna harta / aset majikan
7. Ketidakpatuhan terhadap polisi dan prosedur
8. Gangguan seksual
9. Pelanggaran terma dan syarat pekerjaan
10. Sebarang penyelewengan lain yang serupa atau berkaitan


BAGAIMANA ?

Pendedahan maklumat boleh disampaikan kepada alamat seperti berikut:

Ketua Unit Integriti,
Pustaka Negeri Sarawak, Jalan Pustaka, Off Jalan Stadium,
Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

Email: kuipustaka@sarawak.gov.my


Bagi melancarkan proses siasatan, pendedahan harus mengandungi maklumat berikut:
1. Penerangan mengenai salah laku tersebut;
2. Tarikh dan lokasi kejadian;
3. Identiti pelaku kesalahan;
4. Maklumat saksi (jika ada);
5. Bukti dan/ atau dokumen sokongan; dan
6. Butiran lain yang dianggap berguna untuk memudahkan pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan;

Pustaka komited untuk memastikan bahawa semua maklumat yang disalurkan, termasuk identiti pemberi maklumat akan dilindungi dan diselia dengan kerahsiaan yang ketat.