EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Perkhidmatan Depositori

OBJEKTIF SEKTOR PERKHIDMATAN DEPOSITORI

Sektor Perkhidmatan Depositori di dokong oleh tiga (3) Bahagian; iaitu Bahagian Pengurusan Arkib (AMD), Bahagian Pengurusan Rekod (RMD) dan Bahagian Sarawakiana. Objektif utama Sektor Perkhidmatan Depositori adalah:

 • Menyediakan pemiliharaan dan penggunaan sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan;
 • Mewujudkan rekod bibliografi yang mengikut piawaian untuk sumber atau bahan yang diterbitkan;
 • Menyelenggara rekod statistik sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak;
 • Menyelenggara, memelihara dan menyimpan rekod-rekod awam yang melebihi dua puluh lima tahun, dan lain-lain dokumen, kertas, suratcara, dan statut, perintah berkanun, peraturan atau dikri, yang diarah oleh Setiausaha Kerajaan Negeri untuk diselenggara, dipulihara dan disimpan dalam Depositori Negeri dengan mengambil kira nilai sejarah atau kepentingan awamnya.

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pengurusan Rekod

 1. Pustaka Negeri Sarawak berperanan untuk memastikan jabatan dan agensi kerajaan Negeri Sarawak mengurus rekod awam dengan baik sebelum mencapai umur 25 tahun berdasarkan seksyen 14(1)(d) Sarawak State Library Ordinance,1999.
 2. Memantau proses pelupusan rekod-rekod awam.
 3. Memberi khidmat nasihat dan garis panduan mengenai pengurusan rekod.
 4. Membuat lawatan khidmat nasihat dan pemeriksaan ke registri dan pusat rekod jabatan atau agensi Kerajaan Negeri Sarawak.
 5. Mengendalikan program latihan dalam pengurusan rekod.

Garis Panduan Pengurusan Rekod dan Arkib untuk Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Sarawak

Bahagian Pengurusan Arkib

 1. Mengekalkan, memelihara dan menyimpan rekod awam yang tidak aktif yang berusia lebih dari 25 tahun di Repositori Rekod Negeri, Pustaka Negeri Sarawak seperti yang dinyatakan di dalam Sarawak State Library Ordinance 1999, Part IV, Section 14 (1)(d).
 2. Memberi khidmat nasihat dan panduan kepada agensi kerajaan dalam proses pemindahan rekod ke Repositori Rekod Negeri, Pustaka Negeri Sarawak melalui program kesedaran tentang kepentingan Arkib.
 3. Mendapatkan rekod dan arkib mengenai Sarawak yang diwujudkan pada atau sebelum 1963 dan juga yang berada di luar Sarawak atau Malaysia sama ada dalam bentuk asal atau salinan.
 4. Melakukan pendigitalan dan mikrofilem ke atas bahan rekod dan arkib yang mempunyai nilai dan kepentingan sejarah kepada Sarawak.