EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

ISU – ISU KETAHANAN NASIONAL MALAYSIA

image description
Call no.
: 320.9595 ABD
ISBN/ISSN
: 978-967-430-700-4
OPAC Related Link
Click Here
Summary

Ketahanan nasional ialah satu konsep keadaan sesuatu bangsa itu yang memiliki ketabahan dan kekuatan untuk terus berkembang dalam menghadapi dan mengatasi segala tentangan, hambatan dan ancaman, baik yang muncul dari dalam negara mahupun luar negara,sama ada bersifat langsung mahupun tidka langsung yang boleh mengancam atau menggangu -gugat integriti, identiti dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.