EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

KE ARAH PEMUPUKAN KESEPADUAN DALAM KEPELBAGAIAN MASYARAKAT 1MALAYSIA

image description
Call no.
: 320.9595 ABD
ISBN/ISSN
: 978-967-430-529-1
OPAC Related Link
Click Here
Summary

Buku ini memberikan gambaran mengenai keperluan kepada persediaan alam sekeliling untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja mempunyai pengetahuna dalam usaha keraajn mencapai perpaduan negara, bahkan mampu menterjemahkan dalam setiap tingkah laku dan akhirnya mewujudkan perpaduan yang jitu dalam kalangan warga Malaysia. Sebagai sebuah negara majmuk, perpaduan amat diperlukan bagi memudahkan hasrat kerajaan untuk memacu negara ini ke arah yang lebih makmur agar setiap rakyat negara ini tanpa mengira kaum, adat resam dan agama dapat menikmati bersama-sama.