EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Sarawak State Bibliography

Sarawak State Bibliography merupakan senarai bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak dan dihantar ke Pustaka Negeri Sarawak selaras dengan peruntukan-peruntukan yang ditetapkan di bawah Sarawak State Library Ordinance, 1999.

Selain senarai penerbitan diterbitkan di Sarawak yang telah didepositkan ke Pustaka Negeri Sarawak, bibliografi ini juga termasuk senarai laman web sumber elektronik dari dalam dan luar Sarawak mengenai Sarawak.

Bibliografi ini juga termasuk senarai penerbit Sarawak dan penulis yang telah didepositkan kepada Depositori Negeri.

Perkhidmatan

Anda boleh klik di sini untuk mengakses perkhidmatan Sarawak State Bibliography.

Manual

Klik di sini untuk muat turun Manual Sarawak State Bibliography